#ไปเจอมาในเว็บของ Microsoft ครับ#

Windows XP Professional 32 bit : MVF4D-W774K-MC4VM-QY6XY-R38TB

Windows XP Tablet PC Edition : XT67V-GY7FW-GR6FR-WDK2C-8T97J

Windows XP Professional x64 bit : FM634-HJ3QK-6QVTY-RJY4R-XCR9J

Windows Server 2003 R2 Standard Edition x86 : PWBJC-22697-D4CVH-FCJWW-DTF9J

Windows Server 2003 R2 Standard Edition x64 : XCP6P-7WVXP-F8FQ4-JV6CD-6XV28

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition x86 : XHPV3-PTCWJ-7Y94F-Q6BVH-J849J

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition x64 : WQ3GW-Y8GQW-8VJYB-JYM43-D24C8

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition x86 : FXYF6-VTXGX-3JPX9-HJ9K4-6TKTW

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition x64 : KDX8X-FYW4T-C6D9J-BKM6M-M89TW

Windows Server 2003 R2 Web Edition x86 : GM8KD-GB7JY-QGQYP-XRV74-RT728

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd727762.aspx

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457078.aspx

credit : http://computing.in.th/diary/windows-oem-product-keys/

Tags:

Leave a Reply