ลองใช้โค้ดนี่ดูแล้วกัน

http://krumo.kaloyan.info/#download

ใช้โดย
$x1->x2->x3->x4->x5->x6->x7->x8->x9 = ‘X10′;
krumo($x1);

จบ
ถ้าหายไปดาวน์โหลดที่นี่ได้เลย
http://sourceforge.net/projects/krumo/files/krumo/krumo_0.2.1a_PHP5-Only (1)

Leave a Reply